• Home
  • Sürdürülebilir Teknolojik Adaptasyon(SETAP)

Sürdürülebilir Teknolojik Adaptasyon(SETAP)

  • admin
  • Ocak 9, 2024

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK ADAPTASYON (SETAP)


Günümüzde teknolojik gelişmeler, özellikle genç nesillerin hayatlarını derinden etkilemiştir. Bu bağlamda, yürütülen bir proje kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik sürdürülebilir bir teknolojik adaptasyon konulu seminer gerçekleştirilmiştir. Seminerin temel hedefi, ortaokul öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları, faaliyetleri ve teknoloji bağımlılığı konularında bilinçlenmelerini sağlamaktır. Dengeli ve kontrollü bir teknoloji kullanımı hedeflenmiştir.

İstek Acıbadem Okulu ortaokul öğrencilerine yapmış olduğumuz seminerin içeriği:

Sosyal Medya Kullanımı
– Sosyal medya platformları üzerinden geçirilen zamanın istatistiksel verileri paylaşılmıştır.
– Öğrencilerin farklı sosyal medya araçlarını nasıl ve ne sıklıkta kullandıkları anket yapılmıştır.

Sosyal Medya Faaliyetleri
– Öğrencilerin sosyal medya üzerindeki etkileşim biçimleri ve paylaşımları tartışılmıştır.
– Sosyal medyanın öğrenciler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri üzerine veriler paylaşılmıştır.

Teknoloji Bağımlılığı
– Teknoloji bağımlılığının tanımı ve ortaokul öğrencilerindeki görünürlüğü üzerine anlatım yapılmıştır.
– Fiziksel ve psikolojik sağlık üzerindeki olası etkiler üzerinde bilgi aktarımı yapılmıştır, önerilerde bulunulmuştur.

Sonuçlar ve Çıkarımlar:

Proje kapsamında gerçekleştirilen seminer sonucunda elde edilen veriler, ortaokul öğrencilerinin teknolojik adaptasyon süreçlerini daha iyi anlamamıza olanak tanımıştır. Öğrencilerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve teknoloji bağımlılığı konusundaki farkındalıkları artmış, bu da bilinçli teknoloji kullanımı konusundaki önemli adımları teşvik etmiştir.

Ortaokul öğrencilerine yönelik yapılan seminer, teknoloji ve sosyal medya kullanımı konusunda farkındalığı arttırmış ve bilinçli bir adaptasyon sürecini teşvik etmiştir. Bu tür projelerin devam ettirilmesi, genç neslin sağlıklı bir şekilde teknolojiyi benimsemesine katkı sağlayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir